บริการห้องเรียน/ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์

ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 15-203

ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 15-203 จำนวน 40 เครือง  ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x16 เมตร รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบ Notebook พร้อมชุดหูฟัง จำนวน 41 เครื่อง ยี่ห้อ Acer (เครื่องครูสอน 1 เครื่อง ...

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-606

ห้อง 15-606 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x8 เมตร รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จำนวน 25 เครื่อง ยี่ห้อ HP  (เครืองครูสอน 1 เครื่อง และเครื่องผู้เรียน 24 เครื่อง) CPU:  Core i5 Ram: 4 ...

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-605

ห้อง 15-605 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x16 เมตร รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จำนวน 41 เครื่อง ยี่ห้อ HP  (เครืองครูสอน 1 เครื่อง และเครื่องผู้เรียน 40 เครื่อง) CPU:  Core i5 Ram: 8 GB. ...

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-602

ห้อง 15-602 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x8 เมตร รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จำนวน 25 เครื่อง ยี่ห้อ HP   (เครืองครูสอน 1 เครื่อง และเครื่องผู้เรียน 24 เครื่อง) CPU:  Core ...

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-506

ห้อง 15-506 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x8 เมตร รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมชุดหูฟัง  จำนวน 25 เครื่อง ยี่ห้อ HP   (เครืองครูสอน 1 เครื่อง และเครื่องผู้เรียน 24 ...

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505

ห้อง 15-505 ชั้น 5 อาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x16 เมตร รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมชุดหูฟัง  จำนวน 41 เครื่อง ยี่ห้อ HP  (เครืองครูสอน 1 เครื่อง และเครื่องผู้เรียน 40 เครื่อง) CPU: ...

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-503

  ห้อง 15-503 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x16 เมตร รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จำนวน 41 เครื่อง ยี่ห้อ HP (เครืองครูสอน 1 เครื่อง และเครื่องผู้เรียน 40 เครื่อง) CPU:  Core i5 ...

เมนูหลัก