ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-604

 

 

ห้อง 15-604 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x8 เมตร
รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จำนวน 25 เครื่อง ยี่ห้อ HP   (เครืองครูสอน 1 เครื่อง และเครื่องผู้เรียน 24 เครื่อง)
CPU:  Pentium4
Ram: 512 MB.
HDD: 80 GB
OS: Windows XP
Monitor: 19 "
เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงแบบ PowerMixer ยี่ห้อ Yamaha มีพร้อมไมค์โครโฟนแบบมีสายและไร้สาย ยี่ห้อ AKG
โปรเจคเตอร์ Epson 2600 ANSI
จอภาพ Vertex ขนาด 100 นิ้ว
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Visualizer Vertex
เครื่องปรับอากาศ Eminent  36000 BTU จำนวน 2 เครื่อง
 
 

 

เมนูหลัก