ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-605

ห้อง 15-605 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x16 เมตร
รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จำนวน 41 เครื่อง ยี่ห้อ HP  (เครืองครูสอน 1 เครื่อง และเครื่องผู้เรียน 40 เครื่อง)
CPU:  Core i5
Ram: 8 GB.
HDD: 1 TB
OS: Windows 10 LTSB 2016 System 64 bit
Monitor: 19 "
เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงแบบ PowerMixer ยี่ห้อ Yamaha มีพร้อมไมค์โครโฟนแบบมีสายและไร้สาย ยี่ห้อ AKG
โปรเจคเตอร์ Epson 2600 ANSI
จอภาพ Vertex ขนาด 100 นิ้ว
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Visualizer Vertex
เครื่องปรับอากาศ Eminent 36000 BTU จำนวน 3 เครื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูหลัก