ศูนย์นวัฒกรรมการเรียนรู้

ห้องศูนย์นวัฒกรรมการเรียนรู้ 15-603 จำนวน 40 เครือง  ตั้งอยู่ชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x16 เมตร
รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบ Notebook จำนวน 40 เครื่อง ยี่ห้อ Acer
Cpu  Core i5
Ram 4 GB.
HDD ขนาด 1 TB
จอภาพขนาด 15 นิ้ว
เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงแบบ PowerMixer ยี่ห้อ Yamaha มีพร้อมไมค์โครโฟนแบบมีสายและไร้สาย ยี่ห้อ AKG
โปรเจคเตอร์ Epson 2600 ANSI
จอภาพ Vertex ขนาด 100 นิ้ว
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Visualizer Vertex
เครื่องปรับอากาศ Eminent 36000 BTU จำนวน 3 เครื่อง


 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก