ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 15-203

ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 15-203 จำนวน 40 เครือง  ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x16 เมตร
รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แบบ Notebook พร้อมชุดหูฟัง จำนวน 41 เครื่อง ยี่ห้อ Acer (เครื่องครูสอน 1 เครื่อง และเครื่องผู้เรียน 40 เครื่อง)
Cpu  Core i7
Ram 8 GB.
HDD ขนาด 1 TB

OS : Windows 10 LTSB 2016 System 64 Bit

จอภาพขนาด 15 นิ้ว

เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงแบบ PowerMixer ยี่ห้อ Yamaha มีพร้อมไมค์โครโฟนแบบมีสายและไร้สาย ยี่ห้อ AKG
จอรับภาพ Smart bord ขนาด 50 นิ้ว
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 50 นิ้ว
เครื่องปริ้นเตอร์  
เครื่องปรับอากาศ Eminent 36000 BTU จำนวน 3 เครื่อง