ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมระบบติดตามการศึกษานอกห้องเรียน

     เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศลำปาง ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการจากมทร.ล้านนา ซึ่งเข้าตรวจเยี่ยมระบบติดตามการศึกษานอกห้องเรียน ชั้น 6 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  • DSC_9229
  • DSC_9230
  • DSC_9231
  • DSC_9232
  • DSC_9233
  • DSC_9234

เมนูหลัก