ประชุมฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 2/2559

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุด ชั้น 4 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนาลำปาง โดยมี ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายฯ เป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานการให้บริการในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา และทบทวนและปรับแผนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

  • P_20160818_145148
  • P_20160818_145216
  • P_20160818_145241
  • P_20160818_145242
  • P_20160818_145243

เมนูหลัก