ฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นศ.ใหม่ 2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 อาทิเช่น การใช้งานระบบทะเบียน ระบบการสืบค้นหนังสือห้องสมุด และระบบ Meritbook วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ และถ่ายทอดความรู้การใช้งานให้กับนักศึกษาได้เข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

  • 55727
  • 55728
  • 55729
  • 55730
  • P_20170518_143321
 

 

 

 

เมนูหลัก