ขอเชิญใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English

ขอเชิญใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ซึ่ง Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทาง ทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้

 

เข้าใช้งานได้ที่ https://accessenglishnow.com/platform

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน >> Access-English

 

เมนูหลัก