ประชุมร่วมกับ CEO พิจารณาแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมกองการศึกษา มทร.ล้านนาลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีฯ เป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการกอง 2 กอง รองคณบดี 3 คณะ ในการประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานการให้บริการในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา และทบทวนแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และปรับแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของชาติให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

  • IMG_20180309_134519
  • IMG_20180309_134531
  • IMG_20180309_134606
  • IMG_20180309_134625

เมนูหลัก