ประชุมทบทวนแผนงานโครงการประจำปี 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 5 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนาลำปาง โดยมี ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานการให้บริการในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา และทบทวนแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 

  • IMG_20180307_101249

เมนูหลัก