แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลิงค์ดังนี้