แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศฯ

แบบประเมินความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ปีการศึกษา 2560 มทร.ล้านนา ลำปาง >>> คลิ๊กที่นี่