ระบบ VDO Conference ห้องประชุม 1

ห้องประชุมระบบ VDO Conference  ตั้งอยู่ ห่องประชุม 1 ชั้น  2 อาคารอำนวยการ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x16 เมตร
รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ HP
Cpu  Core i7
Ram 8 GB.
HDD ขนาด 1 TB

OS : Windows 8.1 Enterprise System 64 Bit

จอภาพขนาด 15 นิ้ว

เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงแบบ PowerMixer ยี่ห้อ Yamaha มีพร้อมชุดไมค์ประชุม ยี่ห้อ Modify 40 ที่นั่ง
เครื่องโปรเจคเตอร์  
จอรับภาพ Smart bord ขนาด 100 นิ้ว
กล้อง VDO Conference Tandberg หมายเลข IP 192.168.202.3

เครื่องปรับอากาศ

Eminent 36000 BTU จำนวน 3 เครื่อง