ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทบทวนแผนงานโครงการประจำปี 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 5 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนาลำปาง โดยมี ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ...

ประชุมร่วมกับ CEO พิจารณาแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมกองการศึกษา มทร.ล้านนาลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีฯ เป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการกอง 2 กอง รองคณบดี 3 คณะ ...

ขอเชิญใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English

ขอเชิญใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ซึ่ง Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน (AEC) ...

ฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นศ.ใหม่ 2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 อาทิเช่น การใช้งานระบบทะเบียน ระบบการสืบค้นหนังสือห้องสมุด และระบบ Meritbook วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ ...

ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ” ครั้งที่ ๓ (ARIT NET #3)

วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 บุคลากรฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ” ครั้งที่ ๓ (ARIT NET #3) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ...

เชิญชวนใช้งานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

เชิญชวนผู้สนใจเข้าสืบค้นคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  >>  คลิ๊กที่นี่    

ประชุมฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 2/2559

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุด ชั้น 4 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนาลำปาง โดยมี ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายฯ ...

ขอเชิญชวนใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอยกเลิกการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ชื่อ RMUTL-NET และ RMUTL-WIFI ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 58 เป็นต้นไป อ่านคู่มือการใช้งานจากลิ้งนี้ครับ คลิกที่นี่

ประชุมฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดการประชุมบุคลากรในฝ่ายฯ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนในการพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ...

บุคลากรศูนย์ IT คว้ารางวัลดีเด่นประเภทโปสเตอร์ นำเสนอผลงานวิจัย

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 “สู่วิจัยรับใช้สังคมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) ระหว่างวันที่ วันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ณ ...

ระบบ VDO Conference ห้องประชุม 1

ห้องประชุมระบบ VDO Conference  ตั้งอยู่ ห่องประชุม 1 ชั้น  2 อาคารอำนวยการ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขนาด 8x16 เมตร
รายการอุปกรณ์ต่างฯ รุ่น/ ยี่ห้อ / จำนวน
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ HP
Cpu  Core i7
Ram 8 GB.
HDD ขนาด 1 TB

OS : Windows 8.1 Enterprise System 64 Bit

จอภาพขนาด 15 นิ้ว

เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงแบบ PowerMixer ยี่ห้อ Yamaha มีพร้อมชุดไมค์ประชุม ยี่ห้อ Modify 40 ที่นั่ง
เครื่องโปรเจคเตอร์  
จอรับภาพ Smart bord ขนาด 100 นิ้ว
กล้อง VDO Conference Tandberg หมายเลข IP 192.168.202.3

เครื่องปรับอากาศ

Eminent 36000 BTU จำนวน 3 เครื่อง

 

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลิงค์ดังนี้

 

เมนูหลัก