เครือข่ายไร้สาย Wirelessทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สายด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n หรือที่รู้จักกันในชื่อ Wi-Fi โดยผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้งานไอทีของมหาวิทยาลัยเฯ (IT Account) สามารถใช้ IT Account ลงทะเบียนการให้บริการเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์การเชื่อมต่อการใช้งานที่หลากหลาย

                อย่างไรก็ดีบริการเครือข่ายไร้สายใหม่ ได้แก่ Rmutl_WiFi   Rmutl_Net  WiFi_Maewang  ถือเป็นบริการเครือข่ายไร้สายโฉมใหม่ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สาย และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยมีการเข้ารหัสสัญญาณ

                ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนที่อยู่ประจำอุปกรณ์ (MAC Address) และตั้งค่าเพิ่มเติมบนอุปกรณ์การเข้าสู่ระบบ หากไม่มีการใช้งานต่อเนื่องภายใน 1 ชั่วโมง ระบบจะ Logout ออกให้อัตโนมัติ

เมนูหลัก